Nationell stödtelefon

NSPM erbjuder en nationell stödtelefon för dig som i ditt arbete behöver råd eller vägledning i ärenden som rör prostitution, exploatering, människohandel och exploatering av barn.

Vid misstanke om människohandel eller vid behov av råd och vägledning i ärenden kan yrkesverksamma ringa den nationella stödtelefon som drivs av Jämställdhetsmyndigheten. Via stödtelefonen erbjuds metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Yrkesverksamma kan även få hänvisning vidare till en regionkoordinator eller annan aktör.

Stödtelefon: 020-390 000

Stödtelefonen är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

Vi erbjuder råd och vägledning i ärenden som rör prostitution, alla former av människohandel, människoexploatering och exploatering av barn. Stödtelefonen vänder sig till dig som arbetar inom kommun, myndighet eller frivilligorganisation.

Telefonen 020-390 000 är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

Publiceringsdatum: 1 mars 2023

Senast uppdaterad: 21 september 2023