Låt inte tystnaden tala

Pratar dina vänner eller kollegor om att köpa sex - säg ifrån. 1 av 10 män i Sverige har någon gång betalat för sex. Det betyder samtidigt att 9 av 10 inte har gjort det. Genom att du tydligt tar avstånd, hjälper du andra runtomkring dig att också våga göra det. Låt inte tystnaden tala.

"Vad håller du på och snackar om egentligen? Alltså vi ska på en affärsresa. Lägg av, okej?"

Att våga ta snacket är ett sätt att visa att du bryr dig om dina vänner och kollegor.

Sex ska vara ömsesidigt och lustfyllt för alla. Trots det har 1 av 10 män i Sverige betalat för sex. Det kan vara din vän, din bror eller din kollega. Den siffran kan förändras - om vi som finns runtomkring säger ifrån.

Män som betalar för sex är ofta oroliga för hur andra ska reagera. Genom att du visar att du tycker det är fel kan du vara med och göra skillnad. Att agera är att visa att du bryr dig.

Det kan kännas jobbigt att vara den som skapar dålig stämning. Men ofta är det fler än du som reagerar – men ingen säger något. Om du vågar säga ifrån är det lättare för andra att haka på. Det är så vi skapar förändring. Låt inte tystnaden tala.

Film: Låt inte tystnaden tala

För att se filmen måste du tillåta alla kakor.

Saker du kan säga till någon som pratar om att köpa sex

Föreslår kollegorna att ni ska gå på strippklubb på jobbresan? Snackar din kompis om att köpa sex eller tipsar om en "happy ending" på massagesalongen? Våga lita på magkänslan - känns det inte bra så är det inte bra.

Resväskor i en hall.

Här får du tips på olika sätt att säga ifrån – då är det lättare att vara beredd när det händer.

"Om du betalar är det ju inte som att personen VILL ha sex med dig!"

Sex ska bygga på samtycke. Det betyder att det ska vara lustfyllt, ömsesidigt och frivilligt. Sex ska kännas bra både före, under och efter - för alla iblandade. Om personen inte vill ha sex med dig utan ersättning är det inte samtycke.

"Men det skulle du väl aldrig göra hemma i Sverige?"

Många skulle aldrig komma på tanken att betala för sex i Sverige. Trots det kanske de dras med av vänner eller kollegor under en resa. Bara för att lagstiftningen är annorlunda betyder det inte att det är mer okej att utnyttja utsatta personer. Sex ska vara lustfyllt och kännas bra för alla inblandade - både i Sverige och utomlands.

"Det kan du ju hamna i fängelse för!"

Att betala för sexuella tjänster är olagligt i Sverige. Straffet för sexköp höjdes till fängelse i augusti 2022. Om det inte är säkert att samtycke finns vid sex kan man även dömas för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt.

"Vad menar du?"

Du kan alltid spela dum och låtsas att du inte förstår.  Om du frågar ”vadå, nu fattar jag inte?” eller ”hur menar du då?” behöver den andra personen förklara vad den menade med sin kommentar. Ofta kommer den själv på hur dumt det låter när den behöver förklara sig. 

"Har inte du en sambo? Är det nåt som känns tufft mellan er?"

Våga visa omsorg om personer omkring dig. Många som betalar för sexuella tjänster har en partner och familj. De säger ibland att de köper sex för att hantera att de själva mår dåligt. De säger ibland att de upplever problem i sin relation eller använder sex för att hantera stress och ångest. I stället för att utnyttja andra finns det hjälp att få.

"Men du kan aldrig veta hur hon har det egentligen"

Det är omöjligt att se på en person hur den egentligen har det. Många av de kvinnor, män och transpersoner som befinner sig i prostitution är utsatta. Många lider av psykisk ohälsa och trauman från tidigare övergrepp. Det går aldrig att bedöma om en person är utsatt för tvång, hot eller människohandel.

"Det är ju inte en mänsklig rättighet att få ligga"

En anledning till att vissa betalar för sexuella tjänster är idén om att sex skulle vara något man har rätt till. Något man inte kan leva utan. Men man kan aldrig ha rätt till en annan människas kropp. Ingen ska behöva ställa upp för någon annans skull.

"Såg ni matchen igår eller?"

Ibland kan det vara svårt att våga säga ifrån. Men vi kan alltid välja att inte haka på. Du kan testa att avleda situationen genom att göra något oväntat, gå därifrån eller börja prata om något helt annat. Om ingen hakar på kommer personen förmodligen sluta. 

”Nej, det är jag inte så sugen på”

Om du får en direkt fråga om att själv följa med någonstans där det förekommer sexköp: säg nej! Förklara att det känns obekvämt för dig när kompisen eller kollegan pratar på det sättet.

”Vi kan väl bara gå på restaurang istället?!”

Om du är på resa med jobbet har du rätt till en bra arbetsmiljö. Om någon föreslår att ni ska gå på strippklubb, så kan du avstyra det genom att föreslå en annan aktivitet. Du kan också lyfta det som en arbetsmiljöfråga på din arbetsplats i efterhand.

Frågor och svar

Sex ska bygga på samtycke. Det innebär att alla är med av fri vilja och har samma möjlighet att njuta eller att säga nej om det är något man inte vill göra. Ett samtycke kan aldrig köpas.

Sex ska kännas bra innan, under och efter – för alla. Om sex sker utan samtycke är det en våldtäkt och olagligt.

I Sverige är det olagligt att betala för sex, men det är inte olagligt att sälja sexuella tjänster. Straffet för den som betalar för sex är fängelse.

Lagen säger också att sex ska bygga på samtycke. Om inte alla inblandade deltar frivilligt är det ett sexualbrott. Den som köper sexuella tjänster av någon som är utsatt för människohandel kan dömas som våldtäkt eller oaktsam våldtäkt.

Bara personer som är 15 år eller äldre kan samtycka till sex. Att betala någon under 15 år för sex är därför en våldtäkt enligt lagen, oavsett om övergreppet sker digitalt eller fysiskt. Att utnyttja barn under 18 år för sexuella handlingar kan lagföras i Sverige även om brottet skett utomlands.

80 procent av alla män som betalat för sexuella tjänster uppger att dom gjort det utomlands, många gånger i samband med företagsresor. Arbetsgivare och kollegor har därför en viktig roll att spela i att förhindra sexköp.

På arbetsplatsen kan ni lyfta det som en arbetsmiljöfråga. Ni kan till exempel se över vilka rutiner och policies arbetsgivaren har i samband med företagsarrangemang, hotellbokningar och tjänsteresor


Develoop.se finns information och stöd till arbetsgivare i hur det går att skapa en inkluderande arbetsplats med ett jämställdhetsperspektiv. Här kan du få tips om hur arbetsplatsen kan arbeta med samtalsklimat, sexuella trakasserier, porr och sexköp.

Med prostitution menas att betala eller ge någon form av ersättning för sexuella handlingar. Den kan handla om att betala pengar eller att bjuda på till exempel resor, kläder, alkohol eller andra presenter i utbyte mot sex.

Själva ersättningen är en förutsättning för de sexuella handlingarna. Personen som utnyttjas skulle inte ha haft sex om det inte varit någon form av ersättning inblandat.

Många som utnyttjas i prostitution lever i en utsatt situation. Många mår psykiskt dåligt och har erfarenheter av sexuella övergrepp som barn, eller andra former av våld.

Sex ska bygga på samtycke och ömsesidighet. När någon betalar för sex så är inte alla med på lika villkor. Alla har inte samma möjlighet att njuta eller säga nej om det är något man inte vill göra. Det är alltså inte sex vi pratar om - utan ett sexualbrott.

Sexköp är ett utbrett problem i Sverige. Trots att det är olagligt att köpa sex i Sverige har en av tio män någon gång betalt för sexuella tjänster. För kvinnor är siffran 0,5 procent. En tredjedel av de som betalat för sex hade gjort det flera gånger.

En av 100 unga i gymnasiet har någon gång blivit sexuellt utnyttjade genom att få ersättning för sexuella handlingar. Det gäller unga av alla kön. Många gånger är den som betalar en annan ung person.

De som är villiga att utnyttja andra genom att betala för sexuella handlingar är personer som finns runt omkring oss – kollegor, vänner eller släktingar. Genom att prata med människor i vår omgivning har vi möjlighet att förhindra att det sker.

Stöd och hjälp

Har du en vän eller kollega som pratar om att köpa sex? Har du själv betalat för sex? Vill du sluta använda porr? Det finns hjälp att få.

Du kan alltid kontakta socialtjänsten i din kommun om du behöver hjälp. Kontaktuppgifter finns på din kommuns webbplats.

Har du behov av vård för ditt mående så vänd dig till en vårdcentral, kontaktuppgifter finns på 1177.se.

Har det hänt någonting allvarligt och akut ska du alltid ringa 112.

Vill du förändra ditt eget beteende? 

Det finns flera aktörer som ger stöd till dig som vill ha hjälp för ditt eget beteende.

KAST

Mottagningar för köpare av sexuella tjänster (KAST) är kommunala verksamheter. De erbjuder stöd till dig som köper sex eller som upplever att du har ett tvångsmässigt sexuellt beteende. I Malmö heter verksamheten Evonhuset. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till KAST.

Preventell

Preventell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet. Du kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Besök preventell.se eller ring 020-66 77 88.

Välj att sluta

Välj att slutar har stöd på telefon för dig som har ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Besök valjattsluta.se eller ring 020-555 666.

Killar.se

Killar.se har en anonym stödchat för dig som är 10-25 år och identifierar dig som kille. Där kan du prata om vad som helst. Killar.se har även en samtalsmottagning för unga män, 15–25 år, som har svårigheter med sex och relationer.

Har du blivit utsatt?

För dig som erfarenheter av prostitution eller som utsatts för sexuella övergrepp finns flera mottagningar och stödlinjer. Här är några:

Mikamottagningar

Mikamottagningarna är kommunala verksamheter som ger stöd till personer av alla kön. De riktar sig till dig som har erfarenhet av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende eller människohandel för sexuella ändamål. I Malmö heter verksamheten Evonhuset. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till Mikamottagningar.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är för dig som utsatts för hot, våld, prostitution och människohandel. Besök webbplatsen eller kvinnofridslinjen.se eller ring 020-50 50 50.

Stödlinjen för transpersoner

Stödlinjen för vuxna transpersoner, inklusive icke-binära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Besök stodlinjenfortranspersoner.se eller ring 020-55 00 00.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk har digital jour för tjejer/kvinnor från 15 år. Besök: nkjt.se.

Pegasus - stöd till dig som hbtqi-person

RFSL Ungdom driver Pegasus som ger stöd till hbtqi-personer mellan 15 och 25 år som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning. RFSL har även en stödmottagning för hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. 

Tjej- och ungdomsjourer

Unizon och ROKS har tjej- och ungdomsjourer. Hitta en jour på unizonjourer.se och rokstjejjourer.se.

Om kampanjen

Låt inte tystnaden tala är en kampanj med syfte att sprida information om hur killar och män kan bidra till att förebygga prostitution och sexuell exploatering. Avsändare är Jämställdhetsmyndigheten.

Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM)