Regionkoordinatorer – stöd i arbetet mot prostitution och människohandel

Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som du som yrkesverksam eller ideellt aktiv kan kontakta. De kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden som rör människohandel. De är anställda inom socialtjänsten och utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Regionkoordinatorerna fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag som rör prostitution, människohandel för alla ändamål, människoexploatering och exploatering mot barn. Arbetsuppgifter för en regionkoordinator består bland annat i att:

  • ge konsultativt metodstöd till myndigheter, verksamheter och aktörer inom civilsamhället
  • genomföra utbildningsinsatser i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna i aktuell region
  • delta i myndighetsgemensamt arbete mot exploatering och människohandel i arbetslivet på regional nivå
  • ge stödjande insatser till utsatta, utifrån lokala förutsättningar
  • koordinera insatser mellan berörda myndigheter och aktörer
  • vara kontaktperson för återvändandeprogrammet
  • bedriva uppsökande arbete.

Regionkoordinatorerna ingår i Nationellt metodstöd (NMT) och i regionala spetsgrupper som Länsstyrelserna samordnar.

Kontaktuppgifter till regionkoordinatorer 

Stockholm

Stockholm, Gotland

Jenny Selenius

(Barn & unga)

jenny.selenius@stockholm.se 

08-50843726

076-1243726

Elisabet Lundqvist

(Vuxna)

elisabet.lundqvist@stockholm.se 

08-50825669

076-1225669

Bergslagen

Dalarna, Värmland och Örebro

Elin Eklöf

elin.eklof@karlstad.se 

054-540 85 66

Johanna Lidén Norrman 

 

johanna.liden.norrman@karlstad.se

 

054-540 84 91 

Nord

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

Eva Norlin

eva.norlin@umea.se 

0703-284869

Jonna Ålander

jonna.alander@ostersund.se

0701-913360

Mitt

Västmanland, Gävleborg, Uppsala

Anna Runesson

anna.runesson@vasteras.se 

072-1420160

Ellinore Andersson

ellinore.andersson@vasteras.se

021-39 77 97

Öst

Jönköping, Sörmland, Östergötland

Charlotte Edman

charlotte.edman@jonkoping.se 

036-105347

Lena Pettersson

lena.pettersson2@jonkoping.se 

036-105347

Yvonne Magnusson

Linköpings kommun

yvonne.magnusson@linkoping.se 

072-5743785

Väst

Västra Götaland

Jessica Lillhannus

jessica.lillhannus@socialcentrum.goteborg.se

031-3657684

Västra Götaland

Åsa Ekman

asa.ekman@socialcentrum.goteborg.se 

031-3679331

Halland

Jana Rodvik

jana.rodvik@laholm.se

Sussie Jones

sussie.jones@laholm.se

Gemensam: 0722-090189   

 

Syd

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Sara Olsson

sara.olsson@malmo.se

070-1498927

Emma Turell 

emma.turell@malmo.se

070-8511273

Elin Johansson

elin.johansson@malmo.se 

070-8431230

Maria Tjelander

Maria.Tjelander@vaxjo.se

0706-461912

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 1 mars 2023

Senast uppdaterad: 20 mars 2024