Packa med ditt resekurage

Sand mellan tårna, härliga hotellfrukostar - och barn som är till salu? Varje år reser svenskar utomlands för att utnyttja barn sexuellt. Dina iakttagelser kan hjälpa till att stoppa det. Innan du reser iväg kan du lära dig känna igen risksituationer. Om du redan innan resan förberett dig är sannolikheten större att du agerar när något väl sker. Så kan du packa med ditt resekurage.

renderImage("image-mob", image);

Tipsa polisen!

Om du ser misstänkt sexuell exploatering av barn på din resa är det viktigt att du tar kontakt med polis så fort som möjligt. Det finns flera sätt att kontakta polisen på.

Tipsa polisen via webben
Polis i gatumiljö sedd bakifrån.

Våga agera

Bra att veta

Så här tipsar du
Du kan tipsa polisen på flera sätt. Det bästa är att anmäla till både lokal och svensk polis.:

 • Tipsa lokal polis direkt på din resedestination
 • Ringa polisen i Sverige på: 114 14
 • Ringa polisen från utlandet på: +46 77 114 14 00
 • Anmäla via polisens webbplats

Du kan vara anonym, men det underlättar för polisen om de kan nå dig för att ställa kompletterande frågor.

Det bästa är att lämna tips så snart som möjligt då det är lättare för polisen att bearbeta färsk information, men även äldre information kan vara av stort värde.

Har du bilder eller filmer på den misstänkte, barnet eller platsen? Skicka dem till itbrott.desk.noa@polisen.se. Kom ihåg att använda samma kontaktuppgifter i ditt mejl som i onlineformuläret så att tipset lättare kan kopplas ihop med bilderna.

Svensk lag gäller utomlands
Gärningspersoner som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands kan dömas i Sverige.

Varje tips gör skillnad
Ett tips till polisen kan göra stor skillnad, det kan förhindra att fler barn blir utsatta. Det kan också leda till ökade resurser, vilket förbättrar polisens möjligheter att jobba mot problemet.

Så används ditt tips
Ditt tips skickas direkt till en särskild grupp på Polismyndigheten som arbetar mot sexuell exploatering av barn utomlands. De ser över tipset och om det bedöms användbart skickas det vidare till polisen i det land där det misstänkta brottet har begåtts.

Även om din misstanke visar sig felaktig, är det bättre att tipsa. Att en oskyldig blir utredd är inte sannolikt eftersom det krävs starka misstankar för att starta en utredning.

Vad kan jag vara särskilt uppmärksam på under resan?

Varje år reser svenskar utomlands för att utnyttja barn sexuellt. Dina iakttagelser kan hjälpa till att stoppa det.

Innan du reser iväg kan du lära dig känna igen risksituationer. Om du redan innan resan förberett dig är sannolikheten större att du agerar när något väl sker. Du kan lära dig att känna igen och uppmärksamma misstänkta situationer på plats. 

I vissa situationer är risken extra stor att barn utsätts. Här är några exempel där du bör vara extra uppmärksam på om vuxna agerar olämpligt gentemot barn:

 • Vuxna som tar med sig barn från lokalbefolkningen in på hotell och boenden, ibland genom att muta vakter eller ägare.
 • Vuxna som visar olämplig tillgivenhet mot barn de inte har en nära relation till, exempelvis genom kramar, pussar eller beröring.
 • Vuxna som ses erbjuda mat, boende, presenter, semestrar och utbildning till barn i lokalbefolkningen.
 • Vuxna som groomar barn genom att bygga upp förtroende hos dem som volontärer eller personal i verksamheter så som skolor, kyrkor, tempel eller organisationer.
 • Barnhem eller andra verksamheter för barn som låter besökare och volontärer ensamma ha direktkontakt med barn.
 • Om barn som rör sig i områden där det förekommer prostitution, exempelvis "red-light districts", massagesalonger, karaokebarer och nattklubbar.
 • Platser där barn och unga bor på gatan eller vistas ute nattetid. Exempelvis barn som lever under fattigdom, tillhör minoritetsgrupper eller andra nationaliteter eller som saknar uppsikt av vårdnadshavare.

Agera när något känns fel!

Ibland kan vi hamna i situationer där magkänslan säger att något känns fel. Ser du något misstänkt bör du alltid tipsa polisen.

Du kan tipsa eller anmäla direkt till svensk polis, eller till polisen på plats. Du kanske tänker att du kan ha fel - men tänk om du har rätt? Om du upplever en situation som känns olustig kan finns det alltid någonting du kan göra. Det är att visa resekurage!

 • Prata med ditt sällskap. Är ni fler som uppmärksammat och reagerat över situationen?
 • Visa tydligt att du iakttar situationen och att personen är sedd.
 • Fotografera, dokumentera och skriv ner det du bevittnat.
 • Prata med personal, researrangör eller ansvariga på plats och berätta om din oro eller ta reda på mer.
 • Rapportera till lokal polis eller vakter på plats.
 • Ta kontakt med en lokal barnrättsorganisation.
 • Undvik att stödja så kallad barnhemsturism och ifrågasätt om detta erbjuds av din researrangör.

Så anmäler du ett misstänkt brott.

Frågor och svar

Sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande innebär att en person med hemvist i Sverige reser till ett annat land för att där sexuellt utnyttja ett barn. De brott som begås mot barnen kan vara grov våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling eller människohandel med barn för sexuella ändamål.

Sexuell exploatering av barn existerar på grund av att det finns en efterfrågan, vilken också är den drivande faktorn i den globala handeln med barn.

Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat att 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar under arton år har blivit tvingade till sexuellt umgänge och andra typer av sexuella övergrepp som involverar fysisk kontakt. Ytterligare miljontals barn har exploaterats genom prostitution och pornografi. Läs mer hos Unicef.

Våldtäkt mot barn

6 kap. 4 § brottsbalken (2004:406)

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

6 kap. 9 § brottsbalken (2004:406)

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till fängelse i högst fyra år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2019:806).

Barnpornografibrott

16 kap. 10 a § brottsbalken (2004:406)

Den som

– skildrar barn i pornografisk bild,

– sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på något annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,

– förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,

– förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller

– innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till,

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Extraterritoriell lagstiftning

I Sverige har vi en extraterritoriell lagstiftning, vilket innebär att en gärningsman kan dömas i Sverige även om brottet begåtts utomlands. Sexuella övergrepp mot barn som begås utomlands innefattas av den lagstiftningen. Förövare som gjort sig skyldiga till köp av sexuell handling av barn utomlands kan också dömas för andra brott, exempelvis våldtäkt mot barn.

Ja, dessvärre finns det även svenskar som reser utomlands för att begå sexuella övergrepp mot barn. Det finns ett antal domar mot gärningspersoner, men det är få som blir dömda. Det är viktigt att tipsa polisen vid misstanke om brott.

Svenskar reser mycket och därför kan vi också göra skillnad. En nygjord undersökning av Länsstyrelsen visar att endast en av fem svenskar vet hur man ska gå tillväga vid misstanke om sexuella övergrepp mot barn utomlands. Likaså visar undersökningen att majoriteten tror att det krävs tydlig bevisföring, som ett annat vittne, en bild eller ett namn på förövaren, vid tips till Polisen trots att det egentligen räcker med en misstanke. Det är därför viktigt att svenska turister och affärsresenärer vågar se och agera vid misstanke om sexuell exploatering av barn utomlands.

Ett tips till Polisen kan göra stor skillnad både för att hjälpa de utsatta barnen men också för att öka statistiken, vilket förbättrar Polisens möjligheter att jobba mot problemet.

renderImage("image-mob", image);

Vill du veta mer?

Personer som vill exploatera barn sexuellt söker sig ofta till platser där sårbara och utsatta barn finns. Det kan exempelvis vara i skolor, på barnhem eller i gatumiljöer.

Sexuell exploatering av barn
Ung man i stad med neonljus sedd bakifrån.

Om Resekurage

Resekurage är ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan om sexuell exploatering av barn och hur allmänheten kan vara en del av lösningen.

Resekurage lanserades första gången 2014, och grundar sig på ett uppdrag från regeringen, med syfte att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande.

Uppdraget har nu blivit ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan och hur allmänheten kan vara en del av lösningen. Kampanjen är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges länsstyrelser, Polismyndigheten, samt World Childhood Foundation och Ecpat.

Filmen Turisterna och barnen

Regissören David Wikdahl åkte till Kambodja för att göra en dokumentärfilm om barnhem och turister. De flesta barn på barnhem är inte föräldralösa utan har hamnat där eftersom det finns turister och volontärer som är villiga att stödja verksamheten ekonomiskt. Drivkrafterna bakom barnhemmen kan i värsta fall vara viljan att utnyttja barnen sexuellt.

Dokumentärfilmen Turisterna och barnen är producerad med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakta oss

Har du frågor om Resekurage? Kontakta 
Nationell samordning mot prostitution och människohandel (NSPM) vid Jämställdhetsmyndigheten
nspm@jamstalldhetsmyndigheten.se

Initiativtagare

Ditt resekurage behövs!

Tack för att du delar kampanjen.