Illustration av en telefonlur.

Stödtelefon för yrkesverksamma 020-39 00 00

Vi erbjuder råd och vägledning i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Stödtelefonen vänder sig till dig som arbetar inom kommun, myndighet eller frivilligorganisation. Telefonen 020-39 00 00 är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.