Förebygga sexuell exploatering av barn

Att du som är vuxen pratar med barn och unga om grooming och sexuell exploatering är viktigt i det förebyggande arbetet. Vi har samlat material om hur du kan ta upp dessa frågor med barn och unga.

För att förebygga sexuell exploatering innan det uppstår har du som möter barn och unga en viktig roll att fylla. Du som pedagog, fritidsledare eller ideell ledare har en stor möjlighet att beröra teman så som samtycke, sex mot ersättning, grooming eller sugardejting i din verksamhet.

Den 1 juli 2022 stärktes till exempel kunskapsområdet sex- och samlevnad inom skolans läroplaner och bytte namn till sexualitet, samtycke och relationer. Kunskapsområdet ska bland annat bidra till att stärka elevers förståelse för egna och andras rättigheter, förmedla betydelsen av samtycke, omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

I Jämställdhetsmyndighetens litteraturöversikt Att förebygga sexuell exploatering presenteras kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt internationellt. I publikationen kan du även ta del av en bilaga där myndigheten sammanställt länkar till en mängd svenska metodmaterial, filmer och aktörer med kunskap om sexuell exploatering. Dessa svenska metodmaterial har ännu inte utvärderats, men kan vara ett stöd till dig som pedagog, fritidsledare eller ideell ledare.

 

Upptäcka sexuell exploatering av barn

Ett viktigt steg i att förebygga sexuell exploatering av barn är att upptäcka de barn som redan har utsatts eller som är i riskzonen för att utsättas. Det är även centralt att fånga upp barn och unga som riskerar att utsätta andra. Både vårdnadshavare och yrkesverksamma spelar en viktig roll.

Material om hur du pratar med barn om grooming och sexuell exploatering


Ställ frågor

Att rutinmässigt ställa frågor om våld och övergrepp i verksamheter som möter barn och unga är ett sätt att fånga upp dessa. Ett verktyg som i dagsläget fått stor spridning är Sexit, en metod som syftar till att unga som är utsatta i prostitution och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Sexit består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok, som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga. Målgruppen är primärt ungdomsmottagningar, men även elevhälsoteam och barn- och ungdomspsykiatrin använder verktyget. Sexit har tagits fram av Västra Götalandsregionen.

Mer kunskap?

 

Publiceringsdatum: 1 mars 2023

Senast uppdaterad: 21 september 2023