Plattformen civila Sverige mot människohandel

Plattformen civila Sverige mot människohandel består av organisationer och aktörer som verkar inom ramen för civilsamhället. Dessa arbetar för att stötta och skydda utsatta för människohandel, samt motverka människohandel i alla dess former.

Plattformen civila Sverige mot människohandel består av ett flertal ideella organisationer som erbjuder stöd och skydd till personer utsatta för människohandel. Genom plattformen finns bland annat möjlighet att få juridisk rådgivning och hjälp av volontärer som ger stöd och information på flera språk. De kan även slussa dig vidare till övriga stödinsatser i samhället.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar medel till det nationella stödprogrammet (NSP) som drivs av Plattformen civila Sverige. NSP erbjuder allt ifrån akut hjälp till långgående stöd och skydd i certifierade boenden. Även barn till medföljande inkluderas i stödprogrammet.

Plattformen civila Sverige mot människohandel

Nationella stödprogrammet

Rapporten Ett fortsatt stärkt arbete mot prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 12 april 2023

Senast uppdaterad: 29 januari 2024