Betänketid för offer för människohandel

Sedan 1 augusti 2022 kan socialnämnder ansöka om betänketid för offer för människohandel. Betänketiden ger brottsoffret möjlighet till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att ta ställning till sin medverkan i rättsprocessen.

Betänketid, ibland kallad reflektionsperiod, är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under en period om 30 dagar som syftar till att den brottsutsatta ska kunna återhämta sig, och i lugn och ro ta ställning till sin medverkan i rättsprocessen.

Betänketid är en viktig del i stöd och skyddsprocessen och gynnar inte bara brottsoffret utan kan också ha stor betydelse för att en eventuell förundersökning ska kunna genomföras på bästa sätt.

Läs mer om betänketid i Manual vid misstanke om människohandel.

Ansökan om betänketid görs hos Migrationsverket.

 

 

Publiceringsdatum: 26 maj 2023

Senast uppdaterad: 26 maj 2023