Hjälp och stöd till personer som utsätter eller riskerar att utsätta andra

Det finns hjälp och stöd att få för personer som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet eller för personer som är oroliga för att skada andra. Det går att vara anonym och det kostar inget att söka stöd.  Du är viktig i att förmedla kontakter och vägleda människor vidare.

Köpare av sexuella tjänster (KAST) 

På flera orter i landet finns även mottagningar för köpare av sexuella tjänster (KAST). Dit kan personer vända sig om de vill diskutera, minska, eller sluta med sexköp, porrsurfande eller andra tvångsmässiga sexuella beteenden. Hos KAST får personer stöd i att bryta destruktiva sexuella beteenden som riskerar att påverka dem själva och andra negativt. Även anhöriga är välkomna att höra av sig för råd och stöd.  

KAST-mottagningar finns i dagsläget i Stockholm, Malmö (Evonhuset), Göteborg, Karlstad, Västerås, Umeå, Skellefteå och Östersund.

Preventell  

PrevenTell är en nationell hjälplinje för personer som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädda att göra sig själva eller andra illa.  

Telefon: 020-66 77 88 

Preventell 

Publiceringsdatum: 15 mars 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024