Hjälp och stöd till utsatta personer

Runt om i landet finns mottagningar och organisationer som ger stöd och hjälp till personer som har erfarenhet av prostitution, människohandel eller sexuell exploatering. Du är viktig i att förmedla kontakter och vägleda människor vidare.

På flera platser i landet finns kommunala mottagningar som specialiserar sig på personer som befinner sig i prostitution. Stöd gällande personer utsatta för människohandel kan fås av landets regionkoordinatorer, vilka även kan hjälpa till med ansökningar om återvändandestöd. Det går också att vända sig till kommunernas socialtjänster för att få hjälp. Personer utsatta för människohandel erbjuds även stöd genom Plattformen civila Sverige mot människohandel.   

På många ställen kan du vara anonym och det kostar oftast inget att söka stöd. 

Broschyr till personer utsatta för prostitution eller människohandel

Regionkoordinatorer och NSPM har tagit fram broschyren Utnyttjar någon dig? Du har rättigheter! på tio olika språk. Broschyren tar bland annat upp var en person kan vända sig för hjälp och stöd. 

Broschyren Utnyttjar någon dig? Du har rättigheter!

Mottagningar för personer som blivit utsatta för prostitution  eller människohandel

Mikamottagningarna vänder sig till personer som har erfarenhet av prostitution. De riktar sig även till personer som varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. De erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Till Mikamottagningarna är personer välkomna oavsett ålder, kön och sexuell identitet. Även anhöriga, partner eller vänner som känner oro för någon kan vända sig till dem.  

Mottagningar finns på flera orter:

Plattformen civila Sverige mot människohandel  

Plattformen civila Sverige mot människohandel består av ett flertal ideella organisationer som erbjuder stöd och skydd till personer utsatta för människohandel. Genom plattformen finns bland annat möjlighet att få juridisk rådgivning och hjälp av volontärer som ger stöd och information på flera språk. Volontärerna kan även slussa personer vidare till övriga stödinsatser i samhället.

Plattformen civila Sverige mot människohandel driver ett nationellt stödprogram (NSP) för offer för människohandel. NSP erbjuder allt ifrån akut hjälp till långgående stöd och skydd. Även barn till medföljande inkluderas i stödprogrammet.  

Plattformen civila Sverige mot människohandel

Brottsofferjouren 

Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.  De har en nationell telefonlinje för brottsofferstöd och har omkring 70 lokala jourer runt om i landet. Brottsofferjouren erbjuder stöd på mer än 20 olika språk. Brottsutsatta kan vara anonyma, stödet är kostnadsfritt, de har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.  

Telefon: 116 006  

Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för personer som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Till kvinnofridslinjen kan alla höra av sig oavsett kön. Anhöriga eller vänner är också välkomna att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och för personer i hela landet. 

Det finns också en stödlinje för män och en för transpersoner inklusive icke-binära och personer med transerfarenhet. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld.

Telefon Kvinnofridslinje: 020-50 50 50 

Telefon till stödlinje för män: 020-80 80 80

Telefon till stödlinje för transpersoner: 020- 55 00 00

Kvinnofridslinjen 

BRIS 

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Telefonen är alltid öppen - även på natten. Du kan vara anonym när du ringer. Du kan även mejla eller chatta med Bris. På Bris finns även ett forum där du kan prata med andra barn och unga om sådant du funderar på.  

Telefon: 116 111 

Bris - Barnens Rätt i Samhället 

Tjej-, kvinno- och ungdomsjourer 

Hos de två riksförbunden för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Unizon och ROKS) finns kontaktuppgifter till lokala jourer över hela landet. Dit kan personer vända sig som varit utsatta för våld, kränkningar eller övergrepp. Det går att chatta, ringa eller besöka dem. Flera erbjuder även skyddade boenden. Jourerna finns över hela Sverige. Hos förenade jourer finns även kontaktuppgifter till ungdoms- och transjourer.  

RFSL:s stödmottagning 

RFSL driver en stödmottagning för hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Även närstående, vänner eller personer som möter målgruppen i sitt yrke är välkomna att höra av sig. Du kan då stöd genom samtal på plats, telefonsamtal, videosamtal eller e-post. Stödet är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt. Du kan vara anonym.  

Telefon: 020 – 34 13 16  

RFSL:s stödmottagning

RFSL:s ungdom har också tagit fram material och stödverksamhet för hbtqia-personer mellan 15 - 25 år och har erfarenhet av, eller funderingar kring att utsättas för prostitution. 

Pegasus - för dig som är 15-25 år, hbtq och som har funderingar om sex mot ersättning

Killar.se 

Hos killar.se kan personer som identifierar sig som kille eller ung man mellan 10 och 25 år chatta anonymt om vad som helst. Inga ämnen är för stora eller små! De som svarar i chatten är av alla kön, minst 20 år gamla och har alla gått en utbildning för att kunna bemöta killar på bästa sätt. Killar.se har tystnadslöfte, vilket innebär att allt personen berättar stannar hos den han pratar med. De har ingen anmälningsplikt eller kontakt med skola, familj, socialtjänst eller polis.  

Killar.se 

 

Ungdomsmottagningen 

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Ungdomsmottagningen finns i alla regioner och går att chatta med mottagningen. 

umo.se 

Publiceringsdatum: 1 mars 2023

Senast uppdaterad: 31 maj 2024