Tecken på någon är utsatt för människohandel

Människohandel drabbar kvinnor, män, flickor, pojkar och transpersoner. Att känna igen tecken kan vara ett sätt att bli extra vaksam på att en person kan vara utsatt för människohandel. Varje upptäckt kan sätta stopp för fortsatta övergrepp och exploatering. Därför är du viktig i arbetet!

Illustration av en kvinna som sitter och tigger med ett foto framför sig och en kasse bredvid sig.

 

Exempel på allmänna indikatorer på människohandel är hämtade från Manualen vid misstanke om människohandel. I manualen får du som i ditt arbete möter barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott, praktiskt stöd och vägledning i hur du ska agera om du kommer i kontakt med någon utsatt för människohandel.  

Det är viktigt att komma ihåg att den individuella situationen för förmodade offer varierar, och att en samlad bedömning av iakttagelser och offrets egen berättelse alltid måste göras.

Förekomsten av en eller flera indikatorer från en lista innebär inte automatiskt att en person är utsatt för människohandel. Inte heller innebär avsaknaden av indikatorerna i listan att det inte kan vara fråga om människohandel ändå.  

Exempel på tecken på människohandel 

  • Om en person saknar pass- eller ID-kort, eller om hen har falska ID-handlingar.
  • Om hen saknar kontaktuppgifter till de personer som tog emot hen vid ankomst till Sverige.
  • Om hen verkar kontrollerad av någon som ringer ofta.
  • Om hen ofta försvinner utan förklaring.
  • Om hen ser välklädd ut och/eller har mycket pengar på sig men kan inte redogöra för var pengarna kommer ifrån.
  • Om hen är inblandad i kriminella aktiviteter eller nätverk.

Tänk på att både barn och vuxna kan exploateras av någon de känner, som en familjemedlem, släkting eller bekant. Den som utnyttjas kan även vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck och andra former av våld.

 

Publiceringsdatum: 1 mars 2023

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023