Samverkan med andra aktörer

NSPM samverkar med myndigheter, civilsamhälle och andra relevanta aktörer, både nationellt och internationellt. Vi samverkar med länsstyrelserna runt om i landet på regional och lokal nivå.

Resekurage

Sandstrand och hav och texten resekurage.se.

Resekurage är ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan om sexuell exploatering av barn och hur allmänheten kan vara en del av lösningen. Kampanjen är ett samarbete mellan NSPM/Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges länsstyrelser, Polismyndigheten, samt World Childhood Foundation och Ecpat.

Resekurage
Sandstrand och hav och texten resekurage.se.

Broschyr om hur NSPM arbetar och ger stöd till andra

Man tittar på datorskärm.

Att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel - så gör vi är en broschyr för dig som i arbetet kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation eller för dig som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Broschyren Att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel - så gör vi (öppna som pdf, 928 kb)
Man tittar på datorskärm.