Samverkan med andra aktörer

NSPM samverkar med myndigheter, civilsamhälle och andra relevanta aktörer, både nationellt och internationellt. Vi samverkar med länsstyrelserna runt om i landet på regional och lokal nivå.

Resekurage

Sandstrand och hav och texten resekurage.se.

Resekurage är ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan om sexuell exploatering av barn och hur allmänheten kan vara en del av lösningen. Kampanjen är ett samarbete mellan NSPM/Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges länsstyrelser, Polismyndigheten, samt World Childhood Foundation och Ecpat.

Resekurage
Sandstrand och hav och texten resekurage.se.