Nationell rådgivning för yrkesverksamma

NSPM erbjuder en telefonrådgivning för dig som i ditt arbete behöver råd eller vägledning i ärenden som rör prostitution, exploatering, människohandel och exploatering av barn.

Vid misstanke om människohandel eller vid behov av råd och vägledning i ärenden kan yrkesverksamma ringa den nationella rådgivningen som drivs av Jämställdhetsmyndigheten. Via stödtelefonen erbjuds metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Yrkesverksamma kan även få hänvisning vidare till en regionkoordinator eller annan aktör.

Rådgivning för yrkesverksamma 020-39 00 00

Rådgivningen vänder sig till dig som arbetar inom kommun, myndighet eller frivilligorganisation och vill ha råd och vägledning om prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Telefonen 020-39 00 00 är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

Publiceringsdatum: 1 mars 2023

Senast uppdaterad: 4 juni 2024