Broschyrer

Här har vi samlat material som vänder sig direkt till dig som är yrkesverksam, men också material som du kan dela vidare till utsatta personer.

Broschyrer som vänder sig till dig som yrkesperson

Sexuell exploatering – det här behöver alla som arbetar med barn och unga veta

Broschyren vänder sig till dig som arbetar med barn och unga. Den ger grundläggande kunskap om sexuell exploatering av barn och unga i Sverige.

Sexuell exploatering – det här behöver alla som arbetar med barn och unga veta (pdf)

Att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel – så gör vi

Den här broschyren är till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel – så gör vi (pdf)

För dig som möter personer på flykt

Flygblad på engelska, svenska, ryska och ukrainska som vänder sig till utsatta människor.

För dig som möter människor på flykt

Prostitution policy in Sweden – targeting demand

En broschyr på engelska om den svenska sexköpslagen, dess historia och kontext.

Prostitution policy in Sweden – targeting demand (pdf)

Broschyrer som vänder sig till utsatta personer

Utnyttjar någon dig? Du har rättigheter!

Broschyren vänder sig till personer utsatta för prostitution eller människohandel. Den finns på totalt tolv språk.

Utnyttjar någon dig? Du har rättigheter!

Broschyrer som vänder sig till barn

Till dig som är barn på flykt

En broschyr på lätt svenska som riktar sig till barn på flykt, beskriver vad människohandel är och vem de kan kontakta om de far illa.

Till dig som är barn på flykt (pdf)

Publiceringsdatum: 12 mars 2024

Senast uppdaterad: 15 mars 2024