Metodstöd

Manual vid misstanke om människohandel

Manual vid misstanke om människohandel ger stöd och praktisk vägledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den innehåller sex steg för att säkerställa att utsatta personer i Sverige erbjuds rätt stöd och skydd. Manualen tydliggör också vilket ansvar olika myndigheter har, vilket metodstöd som finns samt hur de kan agera och samverka vid människohandelsärenden.

Persons sedd bakifrån, med fokus på hens skor.

Mäns våld mot kvinnor

Prostitution och människohandel

Senast uppdaterad: 08:27 - 13 juni 2024