Illustration av en telefonlur.

Stödtelefon 020-390 000

Vi erbjuder råd och vägledning i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Stödtelefonen vänder sig till dig som arbetar inom kommun, myndighet eller frivilligorganisation. Telefonen 020-390 000 är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

Stödtelefon