Illustration av en telefonlur.

Rådgivning för yrkesverksamma 020-39 00 00

Rådgivningen vänder sig till dig som arbetar inom kommun, myndighet eller frivilligorganisation och vill ha råd och vägledning om prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Telefonen 020-39 00 00 är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

Rådgivning för yrkesverksamma