Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten har utsetts av regeringen att nationellt samordna arbetet mot prostitution och människohandel för alla ändamål. NSPM vid Jämställdhetsmyndigheten fungerar som en nationell kontaktpunkt och ger operativt och strategiskt metodstöd till yrkesverksamma och frivilligorganisationer i frågor om prostitution och alla former av människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten har utsetts av regeringen att nationellt samordna arbetet mot prostitution och människohandel för alla ändamål. Jämställdhetsmyndigheten fungerar som en nationell kontaktpunkt och ger operativt och strategiskt metodstöd till yrkesverksamma och frivilligorganisationer i frågor om prostitution och alla former av människohandel.  

Jämställdhetsmyndigheter samordnar Nationellt metodstödsteam (NMT). Det består av representanter från myndigheter och andra relevanta aktörer som arbetar mot prostitution, exploatering och människohandel. I NMT ingår bland annat samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Tullverket, länsstyrelserna samt verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.  

Nätverket inrättades i början av år 2009 av Länsstyrelsen i Stockholm. Sedan år 2018 har Jämställdhetsmyndigheten tagit över ansvaret för att sammankalla och organisera nätverksträffarna som äger rum fyra gånger per år. 

Publiceringsdatum: 16 mars 2023

Senast uppdaterad: 21 september 2023