Om NSPM

Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) är en del av Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget innebär att myndigheten samordnar det nationella arbetet mot människohandel för alla ändamål.

Samordningsansvaret ligger på myndigheten sedan 2018 och är organiserad genom en enhet, Nationella samordningen mot prostitution och människohandel, med tio medarbetare och en enhetschef.

I uppdraget som nationell samordnare ingår att:

  • utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer
  • bistå myndigheter med metodstöd och kompetensutveckling.
  • främja utvecklingen av förebyggande insatser mot prostitution och människohandel för alla ändamål

I samordningen ingår också att sammankalla det nationella metodstödsteamet (NMT), bemanna en stödtelefon för yrkesverksamma som möter utsatta för prostitution och människohandel samt att samordna och delfinansiera regionkoordinatorernas arbete.

Myndigheten finansierar även det nationella stödprogrammet (NSP) och återvändandeprogrammet (ÅMP)

En nationell stödtelefon för yrkesverksamma

Vid misstanke om människohandel eller vid behov av råd och vägledning i ärenden kan yrkesverksamma ringa den nationella stödtelefon som drivs av den Nationella samordningen mot prostitution och människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten.

Via stödtelefonen erbjuder vi metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Du som yrkesverksam kan även få hänvisning vidare till en regionkoordinator eller annan aktör inom det nationellt metodstödsteamet (NMT).

Ring stödtelefonen på: 020-39 00 00

Stödtelefonen är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

Broschyr om hur NSPM arbetar

I broschyren Att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel - så gör vi beskriver vi hur NSPM samordnar arbetet mot prostitution och människohandel och ger stöd till yrkesverksamma.
Att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel - så gör vi (pdf 928 kb)

Följ oss via nyhetsbrevet

NSPM:s nyhetsbrev kommer ut var sjätte vecka och innehåller bland annat nyheter, tips på arrangemang, nya rapporter och aktuella kampanjer.
NSPM:s nyhetsbrev

Kontakta NSPM

Du kan kontakta NSPM genom att mejla till nspm@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Du når medarbetare på NSPM enligt formen:
fornamn.efternamn@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 16 mars 2023

Senast uppdaterad: 11 april 2024