Arbetet mot människohandel kräver metoder och verktyg

Nyligen samlades ett flertal myndigheter som ingår i samverkan mot arbetskraftsexploatering för en workshop. Syftet var att deltagarna skulle lära sig mer om konkreta metoder och åtgärder i det operativa arbetet mot arbetskraftsexploatering. Sammankomsten var en del av det internationella projektet CAPE som bedrivs av Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råd.

Workshopen bygger på praktiska erfarenheter från Belgien och Finland som nått stor framgång när det gäller att bekämpa arbetskraftsexploatering. Vi ställde tre frågor till Paulina Bolton, en av våra utredare på plats, om hur det gick. 

Vad är det viktigaste du tar med från workshopen?

— Jag tar med mig att det finns en vilja hos många att jobba gemensamt mot människohandel och arbetskraftsexploatering vilket är den viktigaste förutsättningen för ett fortsatt framgångsrikt arbete.

— En annan viktig lärdom från talarna från Finland var att deras arbete, som nu anses mycket framgångsrikt, inte blev det på en dag. De har alltså gjort en lång resa där man måste vara uthållig men samtidigt målmedveten.

Paulina Bolton

Vad betyder det när ni kan samlas tillsammans?

— Det är väldigt givande att förstå vilka förutsättningar olika myndigheter har att arbeta mot människohandel. Förståelse för de olika förutsättningarna, utmaningar och möjligheter är en nödvändig utgångspunkt för att kunna nå framgång i arbetet. Det ger också oss som nationell samordnare av arbetet mot människohandel en bra inblick i vilka kunskapsbehov som finns och hur vi kan fortsätta driva arbete med metodstöd.

Vad hoppas du ska bli det konkreta resultatet av workshopen?

— Jag hoppas att tjänstepersoner i högre grad kommer ha en medvetenhet om att det finns brottsutsatta personer på svensk arbetsmarknad, och att man har lite fler verktyg i och med workshopen att kunna agera på det. Det kan handla om ett tydligare brottsofferperspektiv i bemötandet av en potentiellt utsatt person, eller att man vet vilken annan myndighet man kan kontakta för att ärendet ska kunna tas vidare.

— Jag hoppas även att det i sin tur ska leda till konkret metodutveckling för att arbetet ska bli mer effektivt i frågan. Jag hoppas att fler myndigheter ska identifiera hur man kan bidra till arbetet mot människohandel och införa rutiner och effektiva arbetssätt i sin ordinarie verksamhet.

Publiceringsdatum: 15 november 2023

Senast uppdaterad: 5 februari 2024