Jämställdhetsmyndigheten nominerad till Stora Kommunikationspriset

Sveriges kommunikatörer uppmärksammar varje år organisationer och personer som de anser har gjort starka insatser inom kommunikation. I år är Jämställdhetsmyndigheten nominerade i kategorin Bästa externa kommunikation med kampanjen Låt inte tystnaden tala, som syftar till att fler ska våga säga ifrån och agera mot sexuell exploatering.

Kampanjen Låt inte tystnaden tala lanserades hösten 2023 under EU:s dag mot människohandel. Men själva förarbetet startade redan 2022 som ett samarbete mellan kommunikationsavdelningen och enheten nationell samordning mot prostitution och människohandel. 

Vi ställde frågor om nomineringen till Sanna Schiller, kommunikationsstrateg, och Sofie Kindahl, utredare, som var med och ledde arbetet.  

Hur känns det att ha blivit nominerad? 

– Det är ett fint kvitto på att vi landat rätt i vår kommunikation. Kampanjen är verkligen ett lagarbete. Vi har varit många som bidragit med våra olika kompetenser. Vilket har gjort att slutresultatet höll hög kvalitet, säger Sanna Schiller.

Sanna Schiller, kommunikationsstrateg

Det kom in 116 bidrag och Låt inte tystnaden tala är en av få som tog sig igenom. Varför tror du att kampanjen har lyckats bli nominerad?

– Vi lyckades skapa innehåll som berör och väcker känslor, vilket gör att vårt budskap når fram. Frågan om att förebygga sexuell exploatering är viktig och angelägen. Med denna kampanj så visar vi att alla har ett ansvar och kan säga ifrån, säger Sanna Schiller.

– Vår kommunikationsbyrå Granath har arbetat med en skicklig regissör och ett skickligt filmteam som skapat starka filmer. Samtidigt har vi från myndigheten valt att använda ett delvis nytt grepp där vi riktar oss mot omgivningen och uppmanar till tydlig handling. Många andra kampanjer arbetar bara med medvetandehöjning men för att skapa förändring behöver kampanjer även ge stöd i vad mottagaren kan göra annorlunda, säger Sofie Kindahl.

Tidigare informationskampanjer som berör sexuell exploatering har fokuserat på förövarna. Det gjorde inte denna. Varför? 

– De flesta håller med om att det är fel att betala för sex, men det är inte alltid lätt att vara den som riskerar att skapa dålig stämning genom att säga ifrån till vänner eller kollegor. Därför valde vi att fokusera på omgivningen genom att ge tips om hur man kan göra när en kompis eller kollega börjar prata om att köpa sex. Vi vill stärka killar och män med kunskap och argument, säger Sanna Schiller.

Fokus på att skapa beteendeförändring  

Kampanjen vilar på forskning och utvärderingar som visar att omgivningens reaktioner har stor betydelse.  

– Vi ser att det finns större potential till förändring genom en så kallad åskådaransats. Personer som utnyttjar andra i prostitution vet ofta om att det är olagligt och de visar sällan empati för den som utsatts. De kommer inte förändra sitt beteende genom en kampanj. Det är däremot lättare att stärka de 9 av 10 män som aldrig betalt för sexuella tjänster och som redan tycker det är fel, men som inte har tänkt på varför det kan vara viktigt att säga ifrån mot vänner och kollegor. Det är en målgrupp som är lättare att påverka till beteendeförändring för att på så sätt påverka sociala och kulturella normer, säger Sofie Kindahl. 

Sofie Kindahl, utredare

Varför tror ni båda att samarbetet mellan era enheter fungerade väl? 

– En framgångsfaktor är att vi la ner mycket tid och kraft på analys- och insiktarbetet, vi skapade oss en gemensam bild över vad som skulle uppnås och jobbade mot samma mål. Arbetet präglades av en stor respekt för varandras kompetens och roller. Det gjorde att slutresultatet lyftes. Kampanjen är även ett resultat av ett massivt teamwork, det är många som bidragit under resans gång, säger Sanna Schiller.  

– Det har varit ett prioriterat arbete där båda avdelningarna har fått avsatt tid och resurser för utvecklingsarbetet. Vi har haft ett nära samarbete från början till slut i processen. Vi har även haft ett bra samarbete där vi haft tillit till varandras kompetensområden och där respektive avdelning har bidragit inom sitt expertområde, säger Sofie Kindahl.

Ta del av kampanjen Låt inte tystnaden tala på Nationella samordningen mot prostitution och människohandels webbplats.

Stora kommunikationspriset

Stora kommunikationspriset delas ut av organisationen Sveriges kommunikatörer. Priset delas ut i sex kategorier till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Priskategorierna är årets kommunikativa ledare, bästa internkommunikation, bästa externa kommunikation, bästa påverkanskommunikation, årets unga talang samt Framtidspriset.

Kategorin bästa externa kommunikation belönar ett team som använt kommunikation på ett nytänkande sätt för att uppnå anmärkningsvärda resultat. Med målinriktat och strategiskt arbete har kommunikationen bidragit till att förflytta verksamheten närmare de övergripande målen. Läs mer om priset på Sveriges kommunikatörers webbplats.

Publiceringsdatum: 8 april 2024

Senast uppdaterad: 8 april 2024