Fördjupning och rapporter

Vilka lagar och konventioner styr området prostitution och människohandel? Hur kan jag fördjupa mig i ämnen som människoexploatering och sexuell exploatering av barn? Finns det vägledande domar?

Broschyr om hur NSPM arbetar och ger stöd till andra

Man tittar på datorskärm.

Att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel - så gör vi är en broschyr för dig som i arbetet kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation eller för dig som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Broschyren Att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel - så gör vi (öppna som pdf, 928 kb)
Man tittar på datorskärm.