Fördjupning och rapporter

Vilka lagar och konventioner styr området prostitution och människohandel? Hur kan jag fördjupa mig i ämnen som människoexploatering och sexuell exploatering av barn? Finns det vägledande domar?