Låt inte tystnaden tala - förebygg sexuell exploatering och prostitution

Kampanjen Låt inte tystnaden tala syftar till att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster och sexuell exploatering av barn. Den vänder sig till unga respektive vuxna. I samband med kampanjen har vi tagit fram ett kunskaps- och stödmaterial till dig som möter unga i din yrkesroll eller som ideell ledare.

Publiceringsdatum: 4 oktober 2023

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023

test

tareta